POROTEN - SINTRANI
polietilen za filtre

Material, ki se uporablja za sintranje je polietilen v prahu (PE-UHMW), ki vsebuje točno določeno porazdelitev velikosti zrn (slika 1). Pri sintranju se zrna PE površinsko med seboj zatalijo in tako tvorijo porozno telo (slika 2), ki je homogena celota (slika 3).

Plastične mase - zrna
Slika 1
Plastične mase - zrna
Slika 2

UPORABNOST: filtriranje, ločevanje, fluidizacija in transport, odplinjanje, dušenje zvoka, vpijanje in doziranje.

Plastične mase - zrna zlepljena
Slika 3

Tako površinska kot globinska filtracija se uporabljata v velikem obsegu. Površinska filtracija se uporablja pretežno pri plinih.

Filtri Filtri

GLOBINSKA FILTRACIJA:
Globinsko filtracijo uporabljamo pretežno pri filtriranju tekočin. Po določenem času je potrebno sintrane filtre menjati zato, ker naraste izguba pritiska do take mere, de postane proces filtriranja neekonomičen.

LASTNOSTI SINTRANIH IZDELKOV IZ POROTENA:
  • poroznost (prosti volumen por) 35-65%
  • srednji premer por: 7-40 um
  • utržna trdnost > 3N/mm2
  • maksimalna uporabna temperatura 90° C (odvisno od obrementive)
  • linearni razd. koeficient (20-60° C9 1,3 - 2,6 krat 10"4 /K
  • specifična uporabnost > 1015 Ohm*cm
  • površinska upornost > od 10 14 Ohm
  • izguba tlaka 15 mBarr pri pretoku 400 m3/hm3 (plošča 7 mm, 40% poroznost)

IZDELKI:
Oblikujemo lahko različne velike in oblikovane filtra, kar zavisi od velikosti orodja. Možno je tudi varjenje večjih enot.

Plastične mase - izdelki
Slika 4

FILTRIRANJE S POROTENOM:
V današnjem času je vse pomembnejše tudi filtriranje in ločevanje škodljivih snovi, z poudarkom na zaščiti okolja in zdravja. Pomembna je tako tehnika površinske kot globinske filtracije (slika 5 in 6).

Plastične mase - filtracija
Slika 5 in 6

Slika 5: Pri površinski filtraciji se delci prahu izločajo na mikroporoznem PTFE filmu. To omogoča enakomerno čiščenje.

Slika 6: Pri globinski filtraciji koristimo ves volumen porotena. Tak filter ima veliko zmogljivost akumuliranja delcev.

Zaradi izjemne obstojnosti porotena vplivu različnih kemikalij so sintrani filtri uporabni za vse medije, razen za koncentrirane oksidirajoče kisline. Na primer: voda, ogljikovodiki, fotokemikalije, lugi, kurilno olje bencin...

DUŠENJE ZVOKA:
Domala v vseh vejah industrije se uporabljajo pnevmatski cilindri. Pri izpustu zraka iz le teh je potrebno nastajajoči zvok dušiti, saj je sicer ogroženo zdravstveno stanje zaposlenih. S sintranimi filtri dosežemo celo 90% dušenje zvoka.

Pomembno področje uporabe sintranega PE so tudi čepi za odzračevanje kemikalij, defluidizacija praškastih snovi, upijanje dišav za daljše obdobje in odzračevanje vode pri biološkem čiščenju odpadnih voda. Z uporabo membran iz porotena; v primerjavi z membranami iz gume ali kovine, znatno zmanjšamo tudi porabo energije, ki se porablja pri vpihovanju zraka.

STANDARDNE KVALITETE POROTEN FILTROV
(podatki za debelino stene 7 mm)

Oznaka
Srednja velikost
por (um)

Izguba (1) pritiska
(mBarr)

Gostota
(g/ccm)
Poroznost
(%) (2)
Zadrži delce
velikosti
(um)
117
7 +/- 3
75 +/- 10
0.68
27
0.7 - 1
412
10 +/- 5
40 +/- 10
0.63
32
3 - 5
212
15 +/- 5
10 +/- 5
0.38
59
5
120
20 +/- 5
20 +/- 10
0.60
35
1 - 2

(1) za zrak
(2) poroznost 1-(gostota/0.93) x 100
Z večjo debelino se finost filtracije poveča.

IZDELUJEMO NASLEDNJE DIMENZIJE VALJASTIH FILTROV IZ POROTENA

Zunanji premer (mm)
Notranji premer (mm)
Dolžina (mm)
70
55
445 - 900
59
37
250 - 750
59
27
250 - 750
53
32
138
42
33
250 - 750
39
27
250 - 750